Αναρχια στο προσκλητηριο

Commisions, Αναρχία

Αναρχίαστoπροσκλητήριο upload

Αναρχία στο προσκλητήριο!

Σκίτσο σχεδιασμένο ειδικά για το γάμο δύο πολύ καλών φίλων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s